Tags : nabi khidir

Kisah Bakhtiar Baba Terpaksa Mencari Nabi Khidir

HIDAYATUNA.COM, Yogyakarta – Suatu ketika ada seorang penguasa kejam dari Turkistan sedang mendengarkan kisah-kisah yang disampaikan oleh seorang Darwis, ketika ia tiba-tiba bertanya tentang Nabi Khidir. “Khidir,” kata Darwis itu, datang kalau diperlukan. “Tangkaplah, jubahkan kalau ia muncul, dan segala pengetahuan menjadi milik Paduka.” “Apakah itu bisa terjadi atas siapapun?” “Siapa pun bisa,” kata Darwis itu. […]Read More

Amalan Pengabul Hajat, Begini Tata Cara Salat Sunah Hajat Nabi

HIDAYATUNA.COM, Yogyakarta – Salat Sunah Hajat adalah shalat yang dianjurkan oleh Rasulullah saw, sebagaimana hadis berikut ini: “Barang siapa yang berwudhu lalu salat dua rakat dengan sempurna maka Allah SWT akan memberikan apa yang ia inginkan cepat atau lambat.” (HR. Ahmad) Karenanya kali ini kita akan membahas tentang faidah salah satu sunah hajat yang sangat […]Read More

Siapakah yang Lebih Utama, Nabi Khidir, Nabi Musa atau Nabi

HIDAYATUNA.COM, Yogyakarta – Ada perdebatan kecil antara ulama, siapakah yang lebih utama antara Nabi Musa as dan Nabi Khidir a.s.? Sebagian kecil mengatakan bahwa Khidir lebih utama sebab beliau adalah gurunya. Sebagian besar ulama mengatakan bahwa Nabi Musa lebih utama sebab beliau adalah seorang Rasul, bahkan bukan sekadar Rasul biasa tetapi Ulul Azmi dengan gelar […]Read More

Ahli Hadis Berbicara tentang Pertemuan Nabi Khidir dan Nabi Ilyas

HIDAYATUNA.COM , Yogyakarta – Pertemuan Nabi Khidir dan Nabi Ilyas memang menjadi salah satu topik pembahasan yang hingga kini masih menarik untuk diperbincangkan. Perihal kapan dan detail pertemuan Nabi Khidir dan Nabi Ilyas bahkan menjadi diskursus tersendiri di kalangan ulama ahli hadis. Terdapat cukup banyak riwayat yang membahas mengenai pertemuan Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. […]Read More

Doa Nabi Khidir Ketika Menemui Rasulullah

HIDAYATUNA.COM – Nabi Khidir di beberapa hadis disebutkan masih hidup. Meski hidup sebelum jaman Rasulullah Saw, namun Khidir dikisahkan pernah bertemu Rasulullah. Hal itu dikatakan Ibnu Syahin, ia bertutur: Kami diberitahu Musa bin Anas bin Khalid bin Abdullah bin Thalhah bin Musa bin Anas bin Malik. Dia mendapatkan cerita dari ayahnya, dari Muhammad bin Abdullah […]Read More

Pendapat Ahli Hadis Mengenai Kemungkinan Nabi Khidir Masih Hidup

HIDAYATUNA.COM – Ahli hadis as-Suhaili mengemukakan pendapat mengenai kemungkinan Nabi Khidir masih hidup hingga kemunculan Dajjal kelak. Lalu seperti apa pendapat tersebut? Nama asli Khidir sempat menjadi perdebatan, dan sebagian sudah kita ketahui sebelumnya. Hal itu diungkap as-Suhaili dalam kitab at-Ta’rifwa al-A’lam (Misteri Nabi Khidir, hal. 41, 2017). Ada pula yang mengatakan bahwa Khidir adalah […]Read More

Ketika Abu Mihjan dan Nabi Khidir

HIDAYATUNA.COM – Dalam kitab al-Futuh, dikisahkan Saif meriwayatkan. Suatu ketika sekelompok orang yang sedang bersama Sa’ad bin Abi Waqqash, dan menyaksikan Abu Mihjan sedang bertempur (Misteri Nabi Khidir, 2015, hal. 135). Kisah tentang Abu Mihjan ini diceritakan secara panjang lebar dalam kitab tersebut. Disebutkan pula, orang-orang (yang sedang bersama Sa’ad bin Abi Waqqash) itu mengatakan: […]Read More

Benarkah Nabi Khidir Melarang Memasuki Gerbang Penguasa?

HIDAYATUNA.COM – Ibnu ‘Asakir dalam biografi Abu Zar’ah ar-Razi, meriwayatkan kisah dengan mata rantai periwayatan sahih yang langsung tersambung hingga Abu Zar’ah sendiri. Ketika Abu Zar’ah masih belia pernah bertemu seorang lelaki yang memakai hena. Lelaki itu berpesan kepadanya, “Jangan kau datangi pintu-pintu gerbang penguasa!” Abu Zar’ah menambahkan, “Ketika aku telah tumbuh dewasa, aku kembali […]Read More

10 Nasihat Nabi Khidir

HIDAYATUNA.COM – Nabi Khidir memberikan 10 nasihat sebagaimana diriwayatkan Abu Na’im dari Abu Hasan bin Muqsim, dari Muhammad al-Jariri. Dia mengisahkan: Aku pernah mendengar Abu Ishaq al-Maristani berkata, “Suatu saat aku bertemu Nabi Khidir. Dia mengajariku 10 kalimat yang dia hitung dengan tangannya sendiri, yaitu: ‘Ya Allah, aku memohon kepadamu agar engkau menjadikanku orang yang […]Read More

Nabi Khidir Tidak Mau Terkenal? Begini Kisahnya

HIDAYATUNA.COM – Dalam sebuah riwayat, Dawud bin Mahran menceritakan: Kami mendapatkan kisah dari Syaikh yang bersumber dari Habib Abi Muhammad bahwasanya dia melihat seorang lelaki yang dia tanya, “Siapa engkau?” Lelaki itu menjawab, “Aku adalah Khidir.” Riwayat lain mengungkapkan dari Muhammad bin ‘Imran dari Ja’far ash-Shidiq. Suatu hari ia sedang bersama sang ayah, tiba-tiba datang […]Read More