Tags : ba’diyah Isya

Tarawih atau Sholat Ba’diyah Isya, Mana yang Lebih Utama?

HIDAYATUNA.COM, Yogyakarta – Kalau saya ditanya dua kebaikan yang dibandingkan, saya jawab dua-duanya dilakukan. Sama seperti istigfar dan selawat lebih utama mana? Ya baca dua-duanya. Masing-masing memiliki fadilah. Tapi memang dijumpai saat malam Ramadan menunggu tarawih dengan meninggalkan salat rawatib Ba’diyah Isya. Nah ini juga kurang tepat. Sebab salat sunah rawatib memiliki keterkaitan dengan salat […]Read More