Apakah Haul Itu Bid’ah?

 Apakah Haul Itu Bid’ah?

UAH: Manajemen Pendidikan Islam Satu-Satunya Solusi Terbaik (Ilustrasi/Hidayatuna)

HIDAYATUNA.COM – Di Pesantren Darus Sholah An-Nawawiyah yang didirikan KH Nawawi bin KH Sholeh desa Pakong, Bangkalan telah diselenggarakan haul, doa dan sedekah. Haul ini pahalanya diperuntukkan bagi para arwah para pendahulu.

Lalu, apakah haul, doa dan sedekah ini bid’ah? Tentu tidak. Di Arab ada kebiasaan yang sama seperti haul, namanya ‘Asyaul Walidain yang difatwakan oleh para ulama disana.

Berikut fatwa para ulama Arab mengenai haul ini.

1. Syekh Bin Baz

ﺟ: اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻟﻠﻮاﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻷﻗﺎﺭﺏ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ

Syekh Bin Baz menjawab: Sedekah untuk kedua orang tua atau kerabat yang lain adalah disyariatkan

ﻭﻫﺬﻩ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻻ ﻣﺸﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑﻌﺸﺎء اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ، ﺃﻭ ﺻﺪﻗﺔ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ

Sedekah ini boleh disebut ‘Asya’ Al-Walidain atau sedekah untuk kedua orang tua, baik di bulan Ramadhan atau lainnya (Majmu’ Fatawa Bin Baz 13/253)

2. Syekh Utsaimin

ﻓﺄﺟﺎﺏ ﻓﻀﻴﻠﺘﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ: اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻟﻠﻮاﻟﺪﻳﻦ اﻷﻣﻮاﺕ ﺟﺎﺋﺰﺓ، ﻭﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻦ اﻟﺪﻋﺎء ﻟﻬﻤﺎ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻟﻬﻤﺎ

Syekh Utsaimin menjawab: Sedekah untuk kedua orang tua yang wafat adalah boleh, tidak apa-apa. Namun mendoakan keduanya lebih utama daripada bersedekah. (Majmu’ Fatawa wa Rasail Al-Utsaimin 18/458)

 

Ma'ruf Khozin

Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *