Tags : sunat perempuan

Mengapa Sunat Perempuan Tidak Perlu?

HIDAYATUNA.COM, Yogyakarta –¬†Saya pernah bertanya kepada ibu, apakah sewaktu kecil saya disunat? Ibu menjawab sebagaimana dugaan saya, iya, jawab ibu dengan tegas. Persoalan sunat perempuan bagi kalangan masyarakat, semacam persoalan yang pelik untuk dipecahkan. Tidak hanya tentang persoalan sunat kaitan dengan agama yang katanya, perlu dilakukan kepada perempuan, akan tetapi juga tradisi yang mengakar dari […]Read More