Tags : perkembangan zaman

Merunut Akar Pemikiran Revolusioner Ali Syari’ati dalam Perkembangan Zaman (1)

HIDAYATUNA.COM – Perubahan dan perkembangan zaman merupakan keniscayaan dalam perjalanan kehidupan makhluk hidup, dan kehidupan umat manusia secara khusus. Manusia sebagaimana dalam sebutannya sebagai makhluk berakal, al-Insan hayawan an-nathiq menjadi modal untuk terus mencari arah kehidupan yang lebih baik. Hal ini pun yang kemudia mendasari cara berfikir Ali Syari’ati. Kemampuan berpikir dalam diri manusia yang […]Read More