Tags : Ibnu ‘Arafah

Vonis Bid’ah Berat, Sekelas Ibnu ‘Arafah Saja Tak ‘Kuat’

HIDAYATUNA.COM – Muhammad bin Muhammad bin ‘Arafah al-Warghami at-Tunisi al-Maliki, atau yang lebih dikenal dengan Imam Ibnu ‘Arafah adalah seorang ulama terkemuka dalam mazhab Malikiyyah. Di masa hidupnya, ia menjadi rujukan dan tempat mengadu bahkan oleh para ulama dan fuqaha dalam menjawab berbagai permasalahan keagamaan. Diantara karyanya adalah al-Mukhtashar al-Kabir, ath-Thuruq al-Wadhihah, al-Hudud dan juga […]Read More