Senin, Desember 16, 2019

Al-Quran Diantara Polemik Ayat Muhkam Dan Mutasyabih

Dalam upaya untuk memahami makna al-Quran secara presisi, ada pembahasan yang cukup vital dalam ulumul al-Quran. Yaitu muhkam dan mutasyabih.

Benarkah Setiap Bid’ah itu Sesat ?

HIDAYATUNA.COM - Dalam ayat ke-3 surat Al-Maidah, antara lain terjemahannya berbunyi : "Hari ini telah Kusempurnakan agamamu, telah Kucukupkan nikmat-ku untukmu dan...

Nasikh dan Mansukh dalam Perspektif Penolaknya

Golongan ulama yang menolak adanya nasakh dalam al-Quran berusaha mengkompromikan ayat-ayat yang kelihatan bertentangan sehingga tidak perlu dinasakh. Kelompok penolak yang dipelopori...

Nasakh Mansukh dalam Perspektif Pendukungnya

Salah satu ayat yang menjadi basis pembangunan teori nasakh adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 106: ۞ مَا...

Mengenal Pro Kontra Nasikh Mansukh

Konsep nasikh mansukh dalam al-Quran menimbulkan polemik para ulama. Adapun sumber perbedaan itu berawal dari pemahaman ulama tafsir tentang al-Quran surat an-Nisa...

Pengertian Makkiyah dan Madaniyah

Di kalangan para ulama terdapat beberapa pendapat tentang dasar untuk menentukan suatu surat atau ayat bahwa surat atau ayat itu Makkiyah dan...

Bagaimanakah Syarat-syarat Nasikh Mansukh?

Masalah yang penting disoroti adalah sejauh manakah jangkauan nasakh itu ? Apakah semua ketentuan hukum di dalam syariat ada kemungkinan...

Pengertian dan Perbedaan Pandangan tentang Nasikh Mansukh

Konsep nasikh dan mansukh merupakan pembahasan yang sangat vital bagi seorang mufassir untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam menangkap maksud al-Quran.

Mengenal Tipologi dan Fungsi Asbabun Nuzul

Para ulama telah menyepakati dan menilai bahwa asbabun nuzul sangat membantu dalam menggali konteks sejarah atau historis turunnya ayat Al...