Cancel Preloader

Inilah Kata Rasulullah Kepada Lelaki yang Mengeluhkan Banyak Anak

 Inilah Kata Rasulullah Kepada Lelaki yang Mengeluhkan Banyak Anak

Hadis Nabi Berperilaku Sehari-hari (Ilustrasi/Hidayatuna)

Digiqole ad

HIDAYATUNA.COM – Imam As-Suyuthi dalam kitab Asbabun Nuzul menjelaskan, pada jaman Rasulullah SAW pernah terdapat seorang laki-laki dari Asyja’ yang miskin dan memiliki banyak anak.

Lelaki itu mendatangi Nabi dan bertanya. Rasulullah pun menanggapi: “Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah.”

Tidak lama kemudian, datanglah anak dari laki-laki itu, lalu mendatangi Rasulullah SAW. Anak itu pun mengabarkan tentang peristiwa yang dialaminya.

Nabi kemudian berkata: “Makanlah itu.”

Atas peristiwa ini, Allah SWT. menurunkan firman-Nya dalam Surah At-Thalaq ayat 2:

Fa idza balaghna ajalahunna fa-amsikuhunna bima’rufin aw faariquhunna bima’rufin wa asyhiduu dzawa adlin minkum wa aqimu as-syahaadata lillahi. Dzalikum yu’azhu bihi man kaana yu’minu billahi wal-yaumil-akhiri, wa man yattaqillaha yaj’al lahu makhraja.”

Artinya:

“Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.”

Redaksi

Redaksi

Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published.

three × two =