Adab Sebelum Ilmu

 Adab Sebelum Ilmu

HIDAYATUNA.COM, Jakarta – Pendiri Pesantren Property Indonesia Bambang Ifnurudin Hidayat mempunyai program beasiswa untuk para santri di pesantrennya. (Ilustrasi/Hidayatuna)

HIDAYATUNA.COM – Tidak ada yang memungkiri kemuliaan ilmu dan para ahlinya. Tidak ada yang menafikan keutamaan ilmu dan para penuntutnya.  

Imam Ali bin Abi Thalib ra berkata : 

كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه 

“Cukuplah sebagai bukti mulianya ilmu ketika orang yang tidak berilmu mengaku-ngaku berilmu. Dan cukuplah sebagai bukti hinanya kebodohan ketika orang yang berada di dalamnya tidak mau mengakuinya.” 

Kita bahagia melihat masjid dan mushalla ramai oleh para pencari ilmu, bangga melihat media sosial dihiasi dengan berbagai kajian dan diskusi ilmiah. Tetapi semangat dalam mencari ilmu seringkali tidak diiringi dengan semangat dalam memperbaiki akhlak.

Tak jarang ilmu yang dicari hanya digunakan untuk menyorot orang lain, bukan untuk melihat ke dalam diri. Ilmu yang seyogyanya membuat seseorang semakin berhati-hati dalam berucap dan berbuat justeru membuatnya sangat ‘berani’ (baca: lancang).

Ilmu yang semestinya membuatnya lebih menerima perbedaan pendapat malah membuatnya menutup diri dari pendapat yang lain dan hanya merujuk pada sumber yang itu-itu saja. Akhirnya perdebatan yang dimunculkan di media sosial terasa jauh dari nuansa persaudaraan.

Ada kesan ingin saling menjatuhkan. Tercium aroma saling menjelekkan. Ilmu yang semestinya menentramkan malah mengeruhkan. Ilmu yang semestinya menyatukan malah memecah belah. Ilmu yang semestinya menyejukkan malah menyeramkan.

***

Kenapa bisa demikian? Penyebab utamanya ada pada niat dalam mencari ilmu, dan pilar utama yang jauh lebih penting daripada ilmu itu sendiri sering diabaikan ; adab. 

Imam Abdullah bin al-Mubarak berkata: 

نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم 

“Kita lebih membutuhkan sedikit adab daripada banyak ilmu.” 

Imam Habib bin asy-Syahid berpesan kepada anaknya : 

اصحب الفقهاء وتعلم منهم أدبهم فإن ذلك أحب إلى من كثير من الحديث 

“Bergaullah dengan para fuqaha dan belajarlah dari adab mereka. Sesungguhnya itu lebih aku sukai daripada banyak hadits yang engkau hafal.”

***

Imam Ruwaim juga berpesan kepada puteranya : 

يا بني ، اجعل علمك ملحا وأدبك دقيقا 

“Anakku, jadikan ilmumu garam dan adabmu tepung.” 

Itulah mengapa hal pertama yang ditanamkan para ulama kepada para penuntut ilmu sebelum mereka mulai belajar adalah adab seorang penuntut ilmu. Adab tersebut tidak hanya tentang adab seorang murid kepada guru, tapi juga adab seorang murid terhadap kitabnya. 

Subhanallah. Orang yang diajarkan untuk beradab kepada buku atau kitab, mungkinkah tidak beradab kepada gurunya? Kalau kepada gurunya ia beradab, mungkinkah ia tidak beradab kepada para ulama dulu yang merupakan guru dari guru dari gurunya? 

Ini tadzkirah (peringatan) untuk penulis dan siapapun yang menginfakkan usianya untuk ilmu. Adab sebelum ilmu. Agar ilmu menjadi penyejuk. Ilmu menjadi solusi. Ilmu menjadi petunjuk. Ilmu menjadi penyatu. 

***

Diantara kitab terbaik yang sangat direkomendasikan menjadi bacaan pokok setiap thalibul ilmu adalah kitab Adab al-‘Alim wal al-Muta’allim karya Samahatul ‘Allamah KH. Hasyim Asy’ari rahimahullah.  

Kitab ini tidak hanya memuat nukilan berbagai hadits tentang keutamaan ilmu dan ulama, nukilan dari para sahabat dan tabiin, kata-kata hikmah dari para ulama rabbaniyun. Tetapi juga menjelaskan secara detail bagaimana semestinya adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri, kepada gurunya, ketika berada di majlis ilmu, kepada kitabnya dan seterusnya.

Demikian juga bagaimana semestinya adab seorang guru atau alim terhadap murid-muridnya. Kitab ini semakin lengkap dan kaya berkat tahqiq dari senior kami di Al-Azhar; Dr. Luqmanul Hakim hafizhahullah.

Melalui tahqiq beliau kita banyak belajar bagaimana seharusnya men-tahqiq sebuah kitab secara ilmiah. Hadis-hadis yang dinukilkan penulis kitab ditakhrij dengan sangat baik oleh Dr. Luqman.  

Kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama terbaik Nusantara ini ; KH. Hasyim Asy’ari rahimahullah, dan ditahqiq oleh salah seorang Doktor Hadits Universitas Al-Azhar terbaik dari Lombok ini, layak disandingkan dengan karya-karya besar para ulama Timur-Tengah.

Bukan hanya yang kontemporer, bahkan juga ulama-ulama terdahulu رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. 

Yendri Junaidi

Pengajar STIT Diniyah Putri Rahmah El Yunusiyah Padang Panjang. Pernah belajar di Al Azhar University, Cairo.

Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *